Unua Bulgara Studadsesio de AIS

Aprilo 1999
Raporto de OProf. Quednau
Organiza komitato: La studadsesion okazigis: Partoprenis c^irkau 30 studentoj de la Konsultejo de ISTK en Bulgario. Okazis entute 10 kursoj (c^iuj 8-horaj), plejparte kun ekzamenoj. La listo de la okazintaj kursoj sekvas apendice. Krom kursoj okazis ankau kulturaj arang^oj.

La studadsesio trovis grandan intereson c^e la amaskomunikiloj. La kunordiganto kaj la eksterlandaj anoj de la organiza komitato (B. Leonov, H.-D. Quednau, A. Lewanderska-Quednau) estis intervjuataj de la televido, la radio kaj la gazetaro. La televido montris c^.-10-minutan eltiraj^on de la intervjuo dum la vespera programo, en la radio okazis rekta disradiado (c^. 20 minutojn), kaj aperis g^is dimanc^o raportoj en du j^urnaloj.

Dum la studadsesio ankaux la fres^fondita AIS Bulgario (kompleta nomo: Asocio de scienculoj kaj fakuloj por subteno de AIS San Marino en Bulgario) sukcesis varbi pluajn anojn. Dum la SUS en Bydgoszcz AIS Bulgario transdonos la tradukon de sia statuto kaj la g^isnunan membroliston al la senato kaj sendos ilin al la strukturofico (senatano Maitzen); post la aprobo la statuto estos montrata en TTT. Krome AIS Bulgario petos pri alig^o al la subtena sektoro de AIS.

Jen la listo de la okazintaj kursoj: Signifo de la kolumnoj: sekcio, s_no = kuranta numero por c^iu sekcio, nomoj de docentoj titolo, lingvo, studhoroj(po 45 min), studunuoj

nomo  Lewanderska-Quednau
titolo Polaj lingvo kaj kulturo
sekcio 2
s_no  1
lingvo ilo
horoj  8
unuoj  1

nomoj  Petrovna-Uzunova, Uzunov
titolo Osnovni principi na pazarnata ikonomika /
    Osnovnie principi rinochnoj ikonomiki
	[Bazaj principoj de la merkat-ekonomio]
sekcio 2
s_no  2
lingvo bg/ru
horoj  8
unuoj  1

nomoj  Kukinov, Leonov
titolo Vedenie v politologiata
	[Enkonduko en la politologion]
sekcio 2
s_no  3
lingvo bg
horoj  8
unuoj  1

nomo  Jakubovskaja
titolo Rusaj lingvo kaj kulturo /
	Russkij jazyk i kultura
sekcio 2
s_no  4
lingvo ilo/ru
horoj  8
unuoj  1

nomoj  Popov, Lewanderska-Quednau, Bojagxieva
titolo Medicino, ekologio kaj industri-kauxzitaj malsanoj
	  en la nuntempa realeco
sekcio 5
s_no  1
lingvo ilo
horoj  8
unuoj  1

nomo  Lewanderska-Quednau
titolo Naturkuracado de antikveco gxis nun
sekcio 5
s_no  2
lingvo ilo
horoj  8
unuoj  1

nomo  Quednau
titolo Baza statistika metodaro, Parto I
sekcio 5
s_no  3
lingvo ilo
horoj  8
unuoj  1

nomo  Bojagxieva
titolo Biokemio kiel scienco kaj gxia evoluo
sekcio 5
s_no  4
lingvo ilo
horoj  8
unuoj  1

nomoj  Enev, Stojanov
titolo Vedenie v turizma
	[Enkonduko en la turismikon]
sekcio 6
s_no  1
lingvo bg
horoj  8
unuoj  1

nomoj  Grzebowski, Timermane
titolo Turisma geografio
sekcio 6
s_no  2
lingvo ilo
horoj  8
unuoj  1