La ĉi-sube listigitaj kursoj apartenas al la instruteko de AIS. Pri kelkaj el ili eblas ekzameniĝi, por akiri studunuo(j)n. Pri detaloj informas la klerigofico.Disponeblas ankaŭ kolekto da bazaj sciencaj konsultaĵoj, espereble kreskonta.