Enkonduko al la teorio de strategiaj ludoj

Einführung in die Theorie strategischer Spiele (Spieltheorie)

Reinhard Fössmeier, AIS San-Marino

La sciencobranĉo, pri kiu okupiĝos tiu ĉi kurso, ofte nomiĝas simple "ludoteorio" aŭ "teorio de la ludo(j)", depende de la lingvo. Tamen ĝi ne okupiĝas pri apartaj ecoj de iuj certaj ludoj, sed nur pri ĝeneralaj ecoj de tiaj ludoj, en kies ludado oni aplikas "strategion", t. e. planon, kiu determinas la decidojn okazantajn dum la ludo. Do ne estas objekto de la ludoteorio

Der Wissenschaftszweig, mit dem sich dieser Kurs befassen wird, wird oft einfach "Spieltheorie" oder, in anderen Sprachen, "Theorie des Spiels" oder "Theorie der Spiele" genannt. Er behandelt aber nicht besondere Eigenschaften bestimmter Spiele, sondern nur allgemeine Eigenschaften solcher Spiele, bei denen eine "Strategie" zur Anwendung kommt, d. i. ein Plan, der die im Laufe des Spiels getroffenen Entscheidungen bestimmt. Gegenstand der Spieltheorie sind daher nicht

  • "ludoj", en kiuj la ludantoj ne faras decidojn, ekz. luda vetkurado, kie gravas precipe la korpaj kapabloj;
  • "ludoj" kun trivialaj decidoj, kiuj ne formas ilian esencon, ekz. balancado de bastono, en kiu oni ja decidas pri la ĝustaj movoj de la manoj, sed plej gravas korpa lerteco en la realigo de la decidoj.
  • "Spiele", bei denen die Spieler keine Entscheidungen treffen, z. B. ein spielerischer Wettlauf, bei dem vor allem die körperlichen Fähigkeiten entscheiden;
  • "Spiele" mit trivialen Entscheidungen, die nicht ihren Kern darstellen, zum Beispiel das Balanzieren eines Stockes, bei dem man zwar Entscheidungen über die richtigen Bewegungen der Hand fällt, entscheidend aber die körperliche Geschicklichkeit bei der Umsetzung der Entscheidungen ist.

Krome la ludoteorio ne okupiĝas pri la trovo de eblaj strategioj, sed nur pri la elekto inter konataj strategioj. Se la eblaj strategioj de iu ludsituacio ne estas kompleta konataj (se, do, ludantoj povas "eskapi" el la ludo per trovo de nova strategio), tiu ludo (ankoraŭ) ne estas analizebla de la ludoteorio.

Weiterhin befasst sich die Spieltheorie nicht mit dem Auffinden möglicher Strategien, sondern nur mit der Wahl zwischen bekannten Strategien. Wenn die möglichen Strategien einer Spielsituation nicht vollständig bekannt sind (wenn Spieler also durch Finden einer neuen Strategie aus dem Spiel "ausbrechen" können), ist diese Situation nicht von der Spieltheorie analysierbar.

Aliflanke la ludoteorio traktas situaciojn, kiujn oni en la ĉiutaga vivo ne nomas "ludoj", ekzemple konkurencajn situaciojn en komerco, politiko aŭ eĉ milito. Konkurenceco ĉiam estas grava elemento en ludoteoria situacio, sed la konkuranto ne nepre estu alia homo aŭ homgrupo, sed povas ankaŭ esti "la naturo", se temas pri ne antaŭvideblaj cirkonstancoj. Ekzemple, multaj homoj ludas "kontraŭ la vetero", kiam ili decidas ĉu kunporti ombrelon, aŭ ĉu fari ekskurson.

Andererseits behandelt die Spieltheorie Situationen, die man im täglichen Leben nicht als "Spiele" bezeichnet, zum Beispiel Konkurrenzsituationen in Geschäft, Politik oder im Krieg. Konkurrenz ist stets ein wichtiges Element in einer spieltheoretischen Situation, der Konkurrent braucht jedoch nicht unbedingt ein anderer Mensch oder eine Menschengruppe zu sein, sondern kann auch in der "Natur" bestehen, wenn es um unvorhersehbare Umstände geht. Zum Beispiel spielen vielen Menschen "gegen das Wetter", wenn sie sich entscheiden, ob sie einen Regenschirm mitnehmen, oder ob sie einen Ausflug machen sollen.

Celo de la ludoteorio estas, trovi iusence optimumajn (plej bonajn) strategiojn por ludo. La trovon de optimuma strategio oni nomas ankaŭ "solvo" de la ludo.

Ziel der Spieltheorie ist es, in irgend einer Weise optimale Strategien für ein Spiel zu finden. Das Finden einer optimalen Strategie heißt auch die "Lösung" des Spiels.