AIS-anoj kiuj ne ricevas AIS-cirkulerojn, sed volas ricevi ilin retmesaĝe, bv. indiki sian retadreson al informo(ĉe)ais-sanmarino.org.

Ne-membroj kiuj deziras fariĝi ret-amikoj de AIS bv. sendi mesaĝon al informoĉeais-sanmarino.org.

Anstataŭ kotizo la AIS-membroj (kaj ne-membroj) estas bonvenaj subteni la akademian laboron per donacoj al la AIS-konto (VerbundVolksbank OWL, Paderborn (Germanio), IBAN: DE81 4726 0121 8604 1822 00 – nova ekde aprilo 2022!) aŭ al la UEA-konto de AIS (aisc-j). Aŭ uzu la apudajn butonojn por pagi per PayPal. Dankon!
Kategorio:


Stato: 2022-04-02
Aŭtoro: Reinhard (Renardo) Fössmeier
(informoĉeais-sanmarino.org).
Ĉu vi studas aŭ volas studi ĉe AIS? Jen gravaj informoj por vi!
Libro kun multaj aktualaj kaj historiaj informoj pri AIS nun estas rete legebla.
Das zweisprachige Buch über die AIS und ihre Entwicklung ist jetzt kostenlos im Netz verfügbar.
AIS prezentis en konferenco de CALPIU sian universitatan aktivadon en la internacia lingvo.
En junio 2010 okazis BUS 7 en Karlovo en Bulgario. Okazis 9 kursoj kaj kadra programo en Internacia Universitato Karlovo (IUK).
En septembro 2011 okazis SUS 32 en Sibiu-Hermannstadt en Rumanio. Tie AIS elektis novan senaton por la periodo 2012–2015, kaj diskutis pri la ebloj daŭrigi sian laboron.
La regularo pri la Premio Germain Pirlot estis aktualigita kaj enkondukis diversajn kategoriojn de sciencaj verkoj.
Post kunsidoj dum la UK de Esperanto en Nitra (SK) la prezidanto raportas pri decidoj kaj planoj.